Türkçe | English

Kurumsal

KURUMSAL

İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Ekibimiz

İKA

 

 

Türkiye’nin AB üyeliği kapsamında ve  22. Fasıl Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu çerçevesinde, AB’nin bölgesel politikalarına uyum sağlamak ve katılım öncesi finansman imkânlarından faydalanmak amacıyla AB Bölgesel İstatistik Sistemiyle uyumlu İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS-NUTS) oluşturmuştur. Bu sınıflandırma; Düzey I (12 bölge), Düzey II (26 bölge), Düzey III (81 il) bölgelerinden oluşmaktadır. Bu sınıflandırmanın akabinde 2003 yılında katılım ortaklığı belgesiyle birlikte sürecin gelişimi adına Bağımsız Kalkınma Ajanslarının kurulması öngörülmüştür. Bu kapsamda, Temmuz 2006 tarihinde 5449 sayılı Kanun ile Türkiye’nin ilk Kalkınma Ajansları olan Çukurova ve İzmir Kalkınma Ajansları kurulmuştur. Türkiye’de Düzey II bölge bazında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda  26 Ajans faaliyet göstermektedir.

 

KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞ AMAÇLARI

 

  • Bölgesel sorunlara yerel aktörlerle çözüm bulmak,
  • Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak
  • Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapmak,
  • Yerel potansiyeli harekete geçirerek bölgesel kalkınmayı sağlamak.

 

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

 

2010 yılında TRC1 bölgesinde (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) faaliyetine başlayan İpekyolu Kalkınma Ajansı, ülkemizde başlatılan yeni kalkınma hamlesi üslerinden birini oluşturmaktadır. Ajansın temel amaçları;

 

  • Ekonomik ve sosyal potansiyelin ortaya konularak bölge cazibesinin artırılması ve bölgenin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda tanıtımının yapılması;
  • Bölgede üretim ve istihdamı artırabilecek özellikteki faaliyetlerin desteklenmesi;
  • Göçün etkin olarak yönetilmesinin desteklenmesi ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesidir.

 

İKA VİZYONU

 

“Odak noktası insan olan ve ortak aklı esas alan, geliştirdiği politikalar ve yenilikçi yaklaşımlarla sürdürülebilir kalkınmada öncü bir kuruluş olmak. ”

 

İKA MİSYONU

 

“ Ortak çalışma kültürünü esas alarak nitelikli beşeri sermayesi ile bölge sorunlarına özgün çözümler üretmek; yenilikçi politikalar geliştirerek bölgenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını sağlamak"

 


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr