Türkçe | English

Kurumsal

Arjantin

ARJANTİNCUMHURİYETİ

 

 

 1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

 

 

 

ResmiAdı

Başkenti

Nüfusu

Yüzölçümü

Dil

Din

 

:ArjantinCumhuriyeti

:Buenos Aires

:41,3 milyon

:2.780.400km²

: İspanyolca

:Katolik %92,Protestan%2,Yahudi%2,

 

 

Diğer %4

 

ParaBirimi

:ArjantinPezosu

 

KişiBaşınaGSYİH

:11.920 ABDdoları

 

GSYİH-DünyaSıralaması

:492,5 milyarABDdoları / 22.BüyükEkonomi

 

GSYİH BüyümeHızı

:% 1,9

 

İşsizlik

:% 6,9

 

İhracat– DünyaSıralaması

:81,2 milyarABD doları / 45. Büyükİhracatçı

 

İthalat – DünyaSıralaması

:68,5 milyarABD doları / 45. Büyükİthalatçı

(Kaynak:EconomistIntelligenceUnit;CIA)

 

 

 

 

 1. ARJANTİN’İN GENEL EKONOMİKGÖSTERGELERİ

 

Yıl

GSYİH

(Milyar$)

Kişi Başına Gelir ($)

Büyüme Oranı (%)

Enflasyon

Oranı (%)

İhracat

(Milyar$)

İthalat

(Milyar  $)

2000

284,2

7.730

-0,8

-0,9

26,4

25,2

2001

268,7

7.235

-4,4

-1,1

26,7

20,3

2002

101,0

2.720

-10,9

25,9

25,7

9,0

2003

125,5

3.422

8,8

13,4

29,6

13,8

2004

151,4

4.006

9,0

4,4

34,5

22,3

2005

183,2

4.747

9,2

12,3

40,4

27,3

2006

214,3

5.498

8,5

9,8

46,5

32,6

2007

262,5

6.670

8,6

8,5

56,0

42,5

2008

328,5

8.260

6,8

7,2

70,0

54,6

2009

308,7

7.690

0,8

7,7

55,7

37,1

2010

370,3

9.140

9,2

10,9

68,1

53,9

2011

448,2

10.960

8,9

9,5

83,9

70,7

2012

492,5

11.920

1,9

10,8

81,2

68,5

(Kaynak:EconomistIntelligenceUnit;CIA)

 

 

 

 1. ARJANTİN’İN DIŞTİCARETİNDE BAŞLICAÜRÜN VEÜLKELER TABLOSU (2012)

 

BaşlıcaPazarlar

Brezilya%20,8,ÇHC%6,8,Şili%6,3 ABD%5,0

BaşlıcaTedarikçiler

Brezilya%26,3,ÇHC%14,6,ABD %12,2,Almanya%5,4

BaşlıcaİhraçÜrün/Ürün

Grubu

Soyafasulyesivetürevleri,tahıllar,et ve et ürünleri, motorlu taşıtlar, kimyasal ürünler,

değerli taşlar, petrolvegaz

BaşlıcaİthalÜrün/Ürün

Grubu

Makineveekipman,motorluaraçlar,petrol ve doğalgaz,organik kimyasallar,plastikler

(Kaynak:ArjantinResmiİstatistikKurumu(INDEC))

 

 

 

A.   TÜRKİYE-ARJANTİN İKİLİİLİŞKİLERİ

 

 1. TİCARET

 

 1. İkili Ticaret verileri     

 

(1.000Dolar)

 

 

YILLAR

 

İTHALAT

DEĞİŞİM

(%)

 

İHRACAT

DEĞİŞİM

(%)

 

HACİM

 

DENGE

2000

86.152

-13,2

23.399

-18,1

109.551

-62.752

2001

70.049

-18,7

22.800

-2,6

92.849

-47.249

2002

111.651

59,4

2.378

-89,6

114.029

-109.273

2003

265.045

137,4

10.808

354,5

275.853

-254.237

2004

264.670

-0,1

19.910

84,2

284.580

-244.759

2005

261.269

-1,3

37.799

89,8

299.068

-223.471

2006

300.761

15,1

44.396

17,5

345.158

-256.365

2007

417.506

38,8

64.496

45,3

482.002

-353.010

2008

789.811

89,2

107.099

66,1

896.911

-682.712

2009

225.821

-71,4

73.734

-31,2

299.555

-152.087

2010

281.128

24,5

179.216

143,1

460.344

-101.912

2011

490.574

74,5

214.104

19,5

704.678

-276.469

2012

367.894

-25,0

316.516

47,8

684.410

-51.377

 

 

 

 

b. İkili  Ticaret  Tabloları

 

İHRACATIMIZDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER (2011-2012)

 

(Dolar)

 

 

MADDEİSMİ

 

2011

 

2012

 

DEĞİŞİM

 

PAY

78

Kara Ulaşım Araçları

99.033.775

202.089.341

104,06%

63,85%

77

Elektrikli Makina Ve Cihazlar

15.579.469

24.585.806

57,81%

7,77%

 

72

Belirli Sanayi Kollarında Kullanılan

Makina Ve Cihazlar

 

10.811.214

 

13.772.098

 

27,39%

 

4,35%

62

Kauçuk Ve Mamulleri

11.218.456

12.450.695

10,98%

3,93%

12

Tütün Ve Mamulleri

 1. 239.921
 2. 178.181
 

75,16%

2,90%

65

Tekstil ElyafıVe Mamulleri

 1. 756.755
 2. 075.754
 

19,52%

2,55%

69

Metallerden Nihai Ürünler

 1. 725.074
 2. 446.557
 

-16,55%

2,04%

71

Enerji Üreten Makina Ve Cihazlar

 1. 650.144
 2. 655.504
 

-41,39%

1,79%

 

52

Anorganik Kimyasallar, Radyoaktif

Nadir Elementlerin Bileşikleri

 

 1. 747.704

 

 1. 032.462

 

6,00%

 

1,59%

73

Metal İşleme Makinaları

 1. 403.173
 2. 313.690
 

26,75%

1,36%

LİSTE TOPLAM

 

174.165.685

 

291.600.088

 

67,43%

 

92,13%

ÜLKE TOPLAM

 

214.104.375

 

316.516.125

 

47,83%

 

100,00%

 

 

İTHALATIMIZDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER (2011-2012)

 

MADDEİSMİ

 

2011

 

2012

 

DEĞİŞİM

 

PAY

 

08

HububatSaplarıVe Kavuzları,Gıda

SanayiKalıntıları,Yemler

 

82.814.795

 

107.831.400

 

30,21%

 

29,31%

22

YağlıTohumlarVeMeyvalar

72.682.082

87.046.191

19,76%

23,66%

78

KaraUlaşımAraçları

57.403.710

49.472.403

-13,82%

13,45%

26

TekstilLifleri

55.452.255

37.517.802

-32,34%

10,20%

05

Sebzeler,MeyvalarVeMamulleri

12.470.774

17.517.318

40,47%

4,76%

12

TütünVe Mamulleri

17.108.004

17.075.114

-0,19%

4,64%

42

BitkiselYağlar

67.068.190

 1. 393.355

-85,99%

2,55%

59

KimyaSanayiininDiğerÜrünleri

 1. 022.404
 2. 931.041
 

15,09%

1,88%

 

72

BelirliSanayiKollarındaKullanılanMakina

VeCihazlar

 

 1. 414.538

 

 1. 235.888

 

199,45%

 

1,15%

 

53

DebagatVe BoyacılıktaKullanılan

Hülasalar,BoyayıcıMaddeler

 

 1. 458.984

 

 1. 834.547

 

10,86%

 

1,04%

LİSTETOPLAM

 

375.895.736

 

340.855.059

 

-9,32%

 

92,64%

ÜLKETOPLAM

 

490.573.704

 

367.893.571

 

-25,01%

 

100,00%

 

 

 

 

 

(Dolar)

 

 1. YÜRÜRLÜKTEKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER

 

Anlaşmalar

İmzaTarihi

İmzaYeri

Konsolosluk Protokolü

11.06.1910

Roma

Dostluk Anlaşması

29.06.1926

Roma

Kültür veBilim Alanındaİşbirliği Anlaşması

19.08.1965

Ankara

Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla

Kullanılması İşbirliği Anlaşması

03.05.1988

Buenos Aires

YKTK

08.05.1992

Ankara

Turizm İşbirliği Anlaşması

08.05.1992

Ankara

Vize Muafiyet Anlaşması

08.05.1992

Ankara

Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması

09.05.1992

Ankara

Sağlık Alanında Mutabakat Zaptı

17.11.1992

Ankara

Kültürel Değişim Programı

04.04.1995

Buenos Aires

Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması

04.04.1995

Buenos Aires

Uyuşturucu ve Psikotrop Madde

Kaçakçılığı,Uluslararası Terörizm ve

Organize Suçlarla Mücadele İşbirliği

Anlaşması

04.04.1995

Buenos Aires

Turizm Karma Komisyonu I. Toplantısı

Protokolü(1995-1996)

30.05.1995

Buenos Aires

Turizm İşbirliği Mutabakat Zaptı

17.10.1997

İstanbul

SiyasiİstişarelerMekanizmasıKurulmasına

İlişkin Mutabakat Muhtırası

10.11.1998

Buenos Aires

KEKI. Dönem Mutabakat Zaptı

28.07.1999

Buenos Aires

KEKII.Dönem Mutabakat Zaptı

06.10.2003

Ankara

Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması

29.03.2005

Ankara

Bitki Korunması Alanında İşbirliği

Anlaşması

29.03.2005

Ankara

Kültür ve Eğitim İşbirliği Programı (2005-

2008)

28.03.2005

Ankara

KEKIII. Dönem Mutabakat Zaptı

28.10.2009

Buenos Aires

Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği

Mutabakat Zaptı

 

20.01.2011

 

Ankara

Hükümetler Arası 2011-2014 Yılları Kültür

İşbirliği Anlaşması 

 

20.01.2011

 

Ankara

Hava Ulaştırma Anlaşması

20.01.2011

Ankara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr