Türkçe | English

Kurumsal

YAYINLAR

Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı Adıyaman Arıcılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Badem Hedef Pazar Analizi Yatırım Teşvik Rehberi Tişört Hedef Pazar Analizi Ayakkabı Hedef Pazar Analizi Halı Hedef Pazar Analizi Zeytinyağı Hedef Pazar Analizi Makarna Hedef Pazar Analizi Adıyaman Yatırım Fırsatları Adıyaman Tütün Raporu Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları Raporu Adıyaman Sanayisinin Üretim ve Teknolojik Altyapısının Araştırılması Adıyaman İnanç Turizmi Raporu Adıyaman Dış Ticaret Raporu Adıyaman Hazır Giyim Konfeksiyon Raporu TRC1 Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırması - Kilis Kent Merkezi TRC1 Konut İKA Stratejik Plan 2019 - 2023

Adıyaman Yatırım Fırsatları

7.614 km2 yüzölçümüne sahip rakımı 669 m. olan Adıyaman ili; Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan, en önemli kültür ve ticaret yollarından biri olan tarihi İpek Yolu üzerinde bulunmaktadır. Adıyaman ilinin Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır illeri ile sınırı bulunmaktadır.

 

Türkiye’nin en önemli akarsularından biri olan Fırat Nehri ile birlikte irili ufaklı pek çok akarsu, ili boydan boya çevrelemiştir. Dünyanın en büyük barajlarından biri olan Atatürk Baraj Gölü’nün büyük bir kısmı il sınırları içerisinde yer almaktadır.

 

http://www.investinadiyaman.gov.tr/upload/download/Adiyaman-Yatirim-Firsatlari-106426.pdf


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr