Türkçe | English

Kurumsal

YAYINLAR

Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı Adıyaman Arıcılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Badem Hedef Pazar Analizi Yatırım Teşvik Rehberi Tişört Hedef Pazar Analizi Ayakkabı Hedef Pazar Analizi Halı Hedef Pazar Analizi Zeytinyağı Hedef Pazar Analizi Makarna Hedef Pazar Analizi Adıyaman Yatırım Fırsatları Adıyaman Tütün Raporu Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları Raporu Adıyaman Sanayisinin Üretim ve Teknolojik Altyapısının Araştırılması Adıyaman İnanç Turizmi Raporu Adıyaman Dış Ticaret Raporu Adıyaman Hazır Giyim Konfeksiyon Raporu TRC1 Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırması - Kilis Kent Merkezi TRC1 Konut İKA Stratejik Plan 2019 - 2023

Adıyaman Sanayisinin Üretim ve Teknolojik Altyapısının Araştırılması

Projenin genel amacı, Adıyaman’ın sanayileşmedeki mevcut durumunun ortaya konularak rekabetçi bir sanayi politikası belirlenmesi ve strateji belgesi hazırlanması için gerekli olan veri tabanının oluşturulmasıdır.


Bu proje kapsamında gerçekleştirilecek araştırma ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla yerel sanayi politikası oluşturulacak ve bu politikaya uygun olarak stratejik planlama hazırlanarak mevcut sanayi potansiyelinin daha fazla kullanılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesidir.


Proje kapsamında, Adıyaman sanayisinin üretim, istihdam, teknolojik altyapısı, makine parkı, alan kullanımı, işletme fonksiyonlarının genel durumu ve mevcudiyeti, kurumsallaşma düzeyi ve organizasyonel yapısı, işletmelerin sektörel sorunları ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin olarak bir araştırma faaliyeti gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan bu araştırma sayesinde mevcut durum tespit edilerek kentin rekabet ve yenilikçilik kabiliyeti, fırsat ve tehditleri daha net ortaya konulmuştur.

 

http://www.investinadiyaman.gov.tr/upload/download/Adiyaman-Sanayisinin-Uretim-ve-Teknolojik-Altyapisinin-Arastirilmasi-700726.pdf


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr