Türkçe | English

Kurumsal

YAYINLAR

Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı Adıyaman Arıcılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Badem Hedef Pazar Analizi Yatırım Teşvik Rehberi Tişört Hedef Pazar Analizi Ayakkabı Hedef Pazar Analizi Halı Hedef Pazar Analizi Zeytinyağı Hedef Pazar Analizi Makarna Hedef Pazar Analizi Adıyaman Yatırım Fırsatları Adıyaman Tütün Raporu Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları Raporu Adıyaman Sanayisinin Üretim ve Teknolojik Altyapısının Araştırılması Adıyaman İnanç Turizmi Raporu Adıyaman Dış Ticaret Raporu Adıyaman Hazır Giyim Konfeksiyon Raporu TRC1 Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırması - Kilis Kent Merkezi TRC1 Konut İKA Stratejik Plan 2019 - 2023

Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları Raporu

Adıyaman ili, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batı ucunda yer almaktadır ve tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. Asya, Avrupa ve Afrika’dan gelen ana yolların buluşma kavşağında bulunan ilin yüzölçümü 7,606 km olup, rakımı 669 metredir. Engebeli bir alan üzerine kurulu olan şehir kuzeyden güneye doğru alçalmaktadır. Fırat Nehri başta olmak üzere irili ufaklı pek çok akarsu boydan boya ili kuşatmaktadır. Ancak Atatürk Barajı’nın faal duruma geçmesinden sonra kent topraklarının Fırat Nehri ile sınır oluşturan büyük bir bölümü sular altında kalmıştır.

 

Adıyaman ili maden ve enerji kaynakları bakımından oldukça zengin illerden biridir. Metal madenlerden bakır, krom ve manganezin bulunduğu Adıyaman’da, fosfat, barit, çimento hammaddeleri, tuğla kiremit ve mermer rezervleri bulunmaktadır. Ayrıca enerji kaynağı olarak ham petrol ve doğal gaz üretiminin yapıldığı Adıyaman bu rezervlere sahip Türkiye’deki nadir illerden biridir.

 

2011 yılında Türkiye ihracatının 1 milyar doları aştığı mermer sektörü son 5 yıl içerisinde Adıyaman ilinde büyük gelişme göstermiştir. Dünyadaki toplam doğal taş rezervinin %33’üne sahip olan ülkemizin bu sektördeki konumunu güçlendirmesi bakımından Adıyaman’da mermer rezervleri stratejik bir öneme sahiptir. Ülke ithalatının en büyük kalemini oluşturan enerji alımları ele alındığında petrol ve doğalgaz üretiminin yanı sıra Adıyaman’daki zengin güneş enerjisi potansiyeli dikkate değer bir diğer konudur. Bu sebeple Adıyaman ilinin enerji potansiyeli bölgesel ve ulusal açısından oldukça büyük önem arz etmektedir.

 

Bu çalışmanın amacı maden ve enerji kaynakları potansiyeli açısından güçlü bir konumda bulunan Adıyaman ilinin yer altı ve yer üstü kaynak potansiyelini incelemek ve ulusal ölçekteki genel kullanım alanları hakkında özet bilgiler vermektir. Özellikle son dönemlerde karşılaştığımız ekonomik sorunlardan biri olan cari açığın kapatılmasında maden kaynakları ihracatının önemli bir rol oynaması hedefl enmektedir. Bu kapsamda, 19 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararname’de teşvik kapsamına alınan madencilik yatırımları sayesinde ülkemizdeki madencilik sektörünün büyük gelişme göstermesi beklenmektedir.


Türkiye ve Adıyaman’ın mevcut durumu göz önüne alınarak yapılan bu çalışma üç ana başlığa ayrılmıştır. İlk başlıkta Adıyaman’da bulunan ve işlenmekte olan maden kaynakları ele alınmış, bu kaynaklar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. İkinci ana başlıkta sadece mermer üzerinde durulmuş ve mermer sektörünün Türkiye ve Adıyaman’daki mevcut durumu hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur. Üçüncü ana başlıkta ise Adıyaman ilinin enerji potansiyeli irdelenmiş ve bu alanda Adıyaman’da yapılan ham petrol, doğal gaz ve linyit üretimi ile Adıyaman ilinin güneş enerjisi potansiyeli üzerinde durulmuştur. TRC1 Bölgesi’nin kalkınmasını hedefl eyen İpekyolu Kalkınma Ajansı, hazırlanan maden ve enerji kaynakları raporu ile Adıyaman ilinin potansiyeli hakkında özel bilgiler vererek sektörün kalkınmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

 

http://www.investinadiyaman.gov.tr/upload/download/Adiyaman-Maden-ve-Enerji-Kaynaklari-Raporu-789414.pdf


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr